Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Heterogenita hospodářského vývoje severních a jižních italských regionů z pohledu vybraných ekonomických ukazatelů

Autor práce: Malaník, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Osoba oponující práci: Pour, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Heterogenita hospodářského vývoje severních a jižních italských regionů z pohledu vybraných ekonomických ukazatelů
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá hospodářskou heterogenitou mezi jižními a severními regiony Itálie. V práci je popsán rozdílný historický a hospodářský vývoj severních a jižních regionů Itálie. Práce analyzuje pro jednotlivé regiony vývoj ekonomických ukazatelů, tok soukromých investic a příliv finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v posledních letech. Podle analýzy vývoje nezaměstnanosti a hrubého domácího produktu ve 21. století, nedochází ke zmenšování rozdílu mezi regiony. Konvergenci jižních regionů není urychlena ani přílivem dotací z evropských fondů.
Klíčová slova: Regionální analýza; Itálie; Nezaměstnanost; Investice; Dotace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Heterogenita hospodářského vývoje severních a jižních italských regionů z pohledu vybraných ekonomických ukazatelů
Překlad názvu: The heterogeneity of the economic development of the Northern and Southern Italian regions in terms of selected economic indicators
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with economic heterogeneity between the southern and northern regions of Italy. This paper describes different historical and economic developments in the northern and southern regions of Italy. The thesis analyzes the development of economic indicators, the flow of private investment and the inflow of EU structural funds in recent years for individual regions. According to the analysis of the development of unemployment and gross domestic product in the 21st century, there is no narrowing of the differences between the regions, even at the price of large subsidies targeting the regions of southern Italy.
Klíčová slova: Regional analysis; Unemployment; Investment; Subsidy; Italy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 4. 2017
Datum podání práce: 4. 6. 2018
Datum obhajoby: 18.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61878_malt02.pdf [578,33 kB]
Veřejná příloha17298_malt02.pdf [165,46 kB]
Oponentura58221_xpouj10.pdf [144,45 kB]
Hodnocení vedoucího61878_xsimo09.pdf [364,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61878/podrobnosti