Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Pojistné podvody

Autor práce: Sabo, Marian
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Osoba oponující práci: Petrušková, Denisa

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Pojistné podvody
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá problematikou poistných podvodov, ktoré sú v poslednom období čoraz aktuálnejšie. Práca je rozdelená do piatich častí. Prvá časť pozostáva z teoretického vymedzenia základných pojmov so zameraním na súčasnú legislatívnu úpravu. V druhej časti sú poistné podvody rozčlenené podľa typov a charakterizované ekonomické dopady poistných podvodov. Zhodnotenie vývoja poistných podvodov v Českej republike je obsahom tretej časti bakalárskej práce. Štatistické údaje vychádzajú z hodnôt poskytnutých Políciou Českej republiky a Českou asociáciou poisťovní. Zmierňovanie rizika, monitoring rizika a konkrétne prípady z praxe sú súčasťou štvrtej a piatej časti práce. Prípady z praxe vychádzajú nielen z Českej republiky, ale aj známych svetových prípadoch.
Klíčová slova: Poistný podvod; poistenie; ekonomický dopad; páchateľ; poistné plnenie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Pojistné podvody
Překlad názvu: Insurance fraud
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The bachelor thesis deals with the issue of insurance frauds, which are more and more up-to-date in recent years. The work is divided into five parts. The first part consists of a theoretical definition of the basic concepts focusing on the current legislative modification. In the second part, the insurance damages are broken down according to the types and the characteristic economic impacts of insurance frauds. The evaluation of the development of insurance frauds in the Czech Republic is the content of the third part of the bachelor m. The statistics are based on the values provided by the Czech Republic and the Czech Insurance Association. Risk mitigation, risk monitoring, and practical cases are part of the fourth and fifth parts of the work. Case studies are based not only on the Czech Republic but also on the world-known cases.
Klíčová slova: insurance benefit; Insurance fraud; offender; economic impact; insurance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2017
Datum podání práce: 11. 6. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63978_sabm00.pdf [764,36 kB]
Oponentura58257_Petrušková.pdf [289,63 kB]
Hodnocení vedoucího63978_brada.pdf [81,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63978/podrobnosti