Výkaz zisku a ztráty z pohledu vybraných uživatelů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Výkaz zisku a ztráty z pohledu vybraných uživatelů
Autor práce:
Averin, Nikolay
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Roubíčková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Horansky, Andrej
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a zhodnocením výkazu zisku a ztráty, jeho vypovídací schopnosti, metod použitých k sestavení a jejích promítnuti do ostatních účetních výkazů. Dílčím cílem je zhodnotit metody přípravy a kontrol podkladů k sestavení finanční a manažerské výsledovky vybrané firmy, zanalyzovat možné vlivy na rozhodovací procesy v rámci podniku, upozornit na možnou optimalizaci procesů, případně se dopracovat ke konkrétním metodickým pokynům.Teoretická část práce se zaměřuje na účetní závěrku vcelku a na její součást v podobě výkazu zisku a ztráty, analyzuje skupiny potenciálních uživatelů, zabývá se problematikou nákladů a výnosů a metodikou sestavení výkazu o výsledku hospodaření z finančního a manažerského pohledu. Praktická část se nejprve věnuje obecné charakteristice činnosti firmy a vnitřním procesům probíhajícím v rámci vedení účetnictví. Dále jsou rozebíraná účtování účetních operací nákladů a výnosů, které ovlivňují vypovídací schopnost výkazu zisku a ztráty podnikatelského subjektu. Vedle toho jsou vybrány případy, na kterých je ilustrován rozdíl přístupu v přípravě a představení informaci ve finanční a manažerské výsledovce. U daných transakcí je také analyzována možná chybná interpretace a uveden správný účetní výklad. Ve finální časti se provádí analýza vypovídací schopnosti výkazu zisku a ztráty z pohledu uživatelů a navržení možných postupů zlepšení.
Klíčová slova:
výkaz zisku a ztráty; účetní závěrka; výsledek hospodaření; finanční účetnictví; manažerské účetnictví; metodologické rozdíly

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2018
Datum podání práce:
12. 6. 2018
Datum obhajoby:
19.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64938_xaven00.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
57002_Horansky.pdf [1,55 MB]
Hodnocení vedoucího:
64938_roubicko.pdf [101,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64938/podrobnosti