Economic diplomacy of the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Economic diplomacy of the Czech Republic
Autor práce:
Pyszko, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zemanová, Štěpánka
Osoba oponující práci:
Peterková, Jana
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyse the Economic diplomacy of the Czech Republic, using both comparative and analytical approach based on analysis of its current structure and functionality. The emphasis is put on the representation of the Czech economic diplomacy abroad and the problems of its duality within Economic and Commercial Section of the embassies (representing Ministry of Foreign Affairs) and the CzechTrade agency (coordinated by Ministry of Industry and Trade). The thesis deals with Czech economic diplomacy, the development, models and export strategies as well as all actor involved. The economic diplomacy of the Czech Republic is also compared with other countries such as Hungary, Estonia, Slovakia, Finland or Portugal and Austria, with the emphasis on the models and strategy of governance of economic diplomacy.
Klíčová slova:
Economic Diplomacy; Economic Diplomacy of the Czech Republic; Czech Export; Support of Export; Export Strategy; Diplomacy; CzechTrade; Commercial Diplomacy; Embassy of the Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 6. 2017
Datum podání práce:
29. 6. 2018
Datum obhajoby:
05.09.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62438_pysm02.pdf [2,96 MB]
Oponentura:
57139_peter.pdf [63,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
62438_zemanova.pdf [64,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62438/podrobnosti