Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

The tax impacts of the portfolio rebalance for Czech investors

Autor práce: Luňáček, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Osoba oponující práci: Žilák, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: The tax impacts of the portfolio rebalance for Czech investors
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Within the area of portfolio management, this thesis deals with the issue of automated portfolio rebalancing which has gained popularity recently – mainly due to the upswing of so-called robo advisors, which are using modern technologies to automate and streamline processes. The thesis focused on costs and benefits of rebalancing, special attention was paid to tax impacts of rebalancing. The results of the simulation of globally diversified portfolio rebalancing using various strategies on a historical market data from the years 2006-2017 mainly support the findings that rebalancing helps maintaining portfolio allocation while the positive impact on risk-return trade-off in real life environment is debatable. The tax costs of rebalancing are highly dependent on rebalancing frequency and market performance in a particular year. In the observed period, the rebalancing strategies with ten percent drift threshold and either weekly or monthly monitoring proved to generate the best results – they slightly increased risk-adjusted returns and resulted in only on average 3 yearly rebalancing events producing taxable amount worth about one percent of the total average portfolio value. Given various rebalancing strategies, the annual portfolio returns decreased by on average 0,2-0,6 % due to the tax costs related to rebalancing.
Klíčová slova: Rebalancing; Tax costs; Wealth management; Robo advisor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2017
Datum podání práce: 20. 8. 2018
Datum obhajoby: 07.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66343_xlunm00.pdf [1,41 MB]
Oponentura58591_zilakp.pdf [137,99 kB]
Hodnocení vedoucího66343_smrckal.pdf [136,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66343/podrobnosti