Komparace vývoje nezaměstnanosti v České republice a ve Španělsku v letech 2006-2016

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace vývoje nezaměstnanosti v České republice a ve Španělsku v letech 2006-2016
Autor práce:
Primasová, Alice
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Krebs, Vojtěch
Osoba oponující práci:
Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Unemployment is undoubtedly one of the most important indicators of economic policy success. Already in the past the problem of unemployment has been one of the most discussed issues, especially at a time when the number of the unemployed has risen significantly and posed a threat to the functioning of the economy. The theoretical part deals with the basic notions concerning unemployment together with the main theories of the most important economic schools. It explains the functioning of the labour market and sets out the basic principles of employment policy. Part of the theoretical part includes the basic definitions and methodologies used to measure unemployment in the Czech Republic and Spain. The analytical part initially focuses on the description of the development and the comparison of the unemployment rate in the two monitored. For both countries, a similar trend can be observed in the development of the unemployment rate due to the economic crisis. Unemployment is higher among both young people and women. The Czech Republic has one of the lowest unemployment in the European Union, which is due to, among other things, rapid economic growth, low wage levels and the European Union's economy. There are also huge differences between regions within countries, especially in the case of Spain. These differences are mainly due to the structure of the economy and the level of education achieved by the population. The hypothesis that the development of unemployment was heavily influenced by the economic crisis but the impact on all economies was not the same and unemployment is affected by a number of internal factors confirmed on the basis of the analysis of available statistical data.
Klíčová slova:
Unemployment; Labor market; Economic crisis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 12. 2017
Datum podání práce:
20. 8. 2018
Datum obhajoby:
20.09.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64272_xpria10.pdf [1,90 MB]
Oponentura:
58564_kotynkov.pdf [570,34 kB]
Hodnocení vedoucího:
64272_krebs.pdf [399,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64272/podrobnosti