Vývoj a aktuální trendy prodeje umění v aukčních domech Sotheby’s a Christie’s

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj a aktuální trendy prodeje umění v aukčních domech Sotheby’s a Christie’s
Autor práce:
Noskyová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Prokůpek, Marek
Osoba oponující práci:
Janištinová, Anna
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce Vývoj a aktuální trendy v aukčních domech Sotheby´s a Christie´s se zabývá celosvětovým trhem s uměním, který v posledních letech přináší hromadu aukčních rekordů, které jsou široké veřejnosti prezentovány pomocí médií. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická se zabývá převážně historií aukčních domů, popisuje aktéry, typy aukcí a zákony, které na tomto trhu působí a kterými se každý, kdo na něm chce fungovat, musí řídit. Praktická část potom analyzuje prodeje a množství aukcí v jednotlivých síních. Na základě analyzovaných dat práce ukazuje trendy, které se na tomto trhu objevují, ať se již jedná o geografické rozložení, trendy, které přinášejí nové technologické možnosti či kategorie, které zájemci nejčastěji vyhledávají a do kterých investují. V posledním oddílu praktické části práce představuje data, která každoročně přináší organizace The European Fine Art a zakončuje tak analýzu světového trhu s uměním
Klíčová slova:
aukční síň; aukce; Christie's; Sotheby's

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2018
Datum podání práce:
27. 8. 2018
Datum obhajoby:
11.09.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64635_xnosk00.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
58688_jana00.pdf [2,17 MB]
Hodnocení vedoucího:
64635_xprom59.pdf [60,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64635/podrobnosti