Cross-cultural analysis of consumer social media engagement

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Cross-cultural analysis of consumer social media engagement
Autor práce:
Khadzhibiekova, Aida
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Brunet-Thornton, Richard
Osoba oponující práci:
Jirsák, Petr
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This paper aims to improve understanding of cultural differences in engagement with the brand’s social media pages on different platforms and analyze different perspectives on the key areas of social media engagement and social media advertising. In the theoretical part, the author aims to identify social media platforms, define social media use motivations and motivations for content engagement. The further author investigates the cross-cultural impact of social media on consumer behavior and describes cultural values and practices in researched countries. The results of the L'Oréal brand social media pages analysis made with the Socialbakers suite are presented in the practical part of this paper and are discussed in relation to the cross-cultural differences, in order to help to relate the theoretical findings to findings obtained from the tool.
Klíčová slova:
Social media ; cross-cultural analysis; engagement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 11. 2017
Datum podání práce:
28. 8. 2018
Datum obhajoby:
10.09.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64032_xkhaa06.pdf [1,33 MB]
Oponentura:
58682_jirsakp.pdf [494,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
64032_brur00.pdf [402,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64032/podrobnosti