Adaptability of Islamic Banking across the EU Regarding Public Lending - – the United Kingdom and the Slovak Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Adaptability of Islamic Banking across the EU Regarding Public Lending - – the United Kingdom and the Slovak Republic
Autor práce:
Adamcová, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Bruckner, Bernulf
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Islamic banking belongs to the fastest growing areas of the global financial sector. The banks have already entered the EU market and operate in several highly multicultural member states. However, in other parts of the EU, the system is still not brought into existence. Due to the perceived dependency of Islamic banks on the Muslim minorities, concerns are raised about the ability of the financial system to operate in countries with low multiculturality. The thesis aims to evaluate the extent of adaptability of Islamic financing solutions in the financial markets of highly multicultural and low multicultural EU member states, more specifically, in the UK and Slovakia. Empirical data was collected through the means of semi-structured interviews and analysed by qualitative content analysis. Findings indicate that the extent of adaptability of Islamic financing products is limited to the usage by Muslim customers. There is only a minimal demand by other customer segments. Therefore, Islamic banks should focus on the improvement of product attractiveness and awareness, in order to expand operations and survive in highly multicultural countries. In low-multicultural member states, the opportunities are negligible; however, product attractiveness and educating customers would be prerequisites for entering the market.
Klíčová slova:
Adaptability; Multiculturalism; Islamic banking

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 4. 2018
Datum podání práce:
30. 9. 2018
Datum obhajoby:
05.11.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65875_adab01.pdf [998,96 kB]
Veřejná příloha:
17689_adab01.pdf [202,80 kB]
Veřejná příloha:
17690_adab01.pdf [91,45 kB]
Oponentura:
56483_Bruckner.pdf [160,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
65875_sterbovl.pdf [61,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65875/podrobnosti