The electoral consequences of immigration: do anti-immigration politicians benefit from the presence of immigrants?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The electoral consequences of immigration: do anti-immigration politicians benefit from the presence of immigrants?
Překlad názvu:
Volební důsledky imigrace: Těží proti imigrantští politici z přítomnosti imigrantů?
Autor práce:
Tvrdoňová, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Patimo, Raffaella
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Táto práce se zabývá volebními důsledky imigrace na příkladu výsledků francouzských prezidentských voleb z roku 2017. Za pomoci hierarchického dvojúrovňového modelu a integrovaného modelu je vykonaná analýza na dvou geografických úrovních – úroveň samospráv a departmentů/zaměstnaneckých zón. Hlavním zaměřením je podíl imigrace v daných oblastech a její dopad na výsledky Marine Le Pen ve volbách. Avšak v našich modelech figurují taky další kontrolní proměnné. Robustnost výsledků je zajištěna porovnáním výsledků OLS analýzy s výsledky analýzy s instrumentální proměnnou. Naše zjištění porovnáváme se závěry DellaPosty (2013) a Rojona (2013), kteří říkají, že důsledky vlivu imigrace závisí na geografické úrovni. Snažíme se dokázat, že volební skóre Marine Le Pen na úrovni samospráv klesá s rostoucím počtem imigrantů v dané oblasti; kdežto na úrovni departmentů je podpora Marine Le Pen vyšší s rostoucí přítomnosti imigrantů v dané oblasti.
Klíčová slova:
francouzské; imigrace; volby; Francie; volení důsledky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Fakulta mezinárodních vztahů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 6. 2018
Datum podání práce:
30. 10. 2018
Datum obhajoby:
14.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66362_tvrz00.pdf [957,49 kB]
Oponentura:
59238_Patimo.pdf [146,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
66362_krez01.pdf [228,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66362/podrobnosti