EU Economic Policy Priorities in the Process of Integrating European Socio-economic Models

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
EU Economic Policy Priorities in the Process of Integrating European Socio-economic Models
Autor práce:
Sankot, Ondřej
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Hnát, Pavel
Osoba oponující práci:
Pěničková, Zuzana; Jiránková, Martina; Varadzin, František
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis focuses on the identification of economic policy priorities that will allow for the intensive growth of European economies without the need for excessive fiscal or monetary stimulus inducing macroeconomic imbalances. Based on the results of the thesis, it can be stated that the main determinants of growth in the long term are the quality of institutions, which is in the European environment strongly linked to the quality of human capital and innovation capacity. However, the specific implementation of these priorities can be adapted to the specific conditions of each country. In the case of short-term growth-enhancing economic policies, states are largely given the choice of setting the priorities based on their own preferences. Scandinavian states excel in mitigating income imbalances, continental states in counter-cyclical policies and liberal model states in setting of the tax system. The identified priorities thus allow states to adapt their economic policies to a large extent to their needs, provided that national policies do not cause excessive imbalances.
Klíčová slova:
Economic growth; European socio-economic models; Economic policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská studia
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 2. 2015
Datum podání práce:
18. 11. 2018
Datum obhajoby:
22.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51100_xsano00.pdf [7,78 MB]
Oponentura:
59278_jirankov.pdf [275,89 kB]
Oponentura:
59279_zpotuzak.pdf [184,89 kB]
Oponentura:
59280_Varadzin.pdf [412,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51100/podrobnosti