Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Spotřebitelské chování a jeho vliv na sdílenou ekonomiku

Autor práce: Moravcová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Osoba oponující práci: Zeman, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spotřebitelské chování a jeho vliv na sdílenou ekonomiku
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá spotřebitelským chováním, resp. sdílenou ekonomikou. Práce se věnuje analýze těchto dvou pojmů a jejich vlivu, který mají vůči sobě navzájem. Cílem je prokázání vlivu spotřebitelského chování na služby sdílené ekonomiky a dokázání toho, že značný rozvoj sdílené ekonomiky v posledních letech úzce souvisí s vývojem, resp. změnou spotřebitelského chování. Závěr práce se věnuje také doporučení pro oblast sdílené ekonomiky.
Klíčová slova: spotřebitel; spotřebitelské chování; sdílená ekonomika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spotřebitelské chování a jeho vliv na sdílenou ekonomiku
Překlad názvu: Consumer behavior and its impact on the sharing economy
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The master thesis deals with a consumer behavior, resp. with a sharing economy. The purpose of the thesis is an analysis of these two concepts and of their impact on each other. The aim of the thesis is to demonstrate the influence of the consumer behavior on the services of sharing economy. Furthermore, the master thesis should prove that the significant expansion of the sharing economy in last years is closely related to the changes in the consumer behavior. The conclusion of this master thesis is devoted to recommendations for the future development of the sharing economy.
Klíčová slova: consumer behavior; sharing economy; consumer

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2018
Datum podání práce: 19. 11. 2018
Datum obhajoby: 07.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64462_hral00.pdf [993,78 kB]
Oponentura59856_zeman.pdf [62,23 kB]
Hodnocení vedoucího64462_filipova.pdf [63,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64462/podrobnosti