Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Turismus a další silné stránky současné vietnamské ekonomiky

Autor práce: Malý, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci: Sankot, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Turismus a další silné stránky současné vietnamské ekonomiky
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Jihovýchodní Asie zažívá v dnešní době velký ekonomický růst. Jedním státem patřícím do tohoto regionu je Vietnam, země s nádhernou kulturou, tradicemi a s dech beroucí přírodou. Tato bakalářská práce má za cíl popsání silných stránek vietnamské ekonomiky a zjištění příčin, které brzdí potenciální větší ekonomický růst Vietnamu. Vedlejším cílem práce je analýza procesu transformace vietnamské ekonomiky z centrálně plánované ekonomiky na „tržně orientovanou socialistickou ekonomiku“ roku 2018. V práci je popsáno, jak byla současná ekonomika Vietnamu transformována z dřívější centrálně plánované ekonomiky na současnou víceméně tržní ekonomiku. Poté je provedena SWOT analýza současné vietnamské ekonomiky, ve které jsou zanalyzovány slabé a silné stránky současné ekonomiky. V poslední kapitole jsou analyzovány silné a slabé stránky vietnamského turismu.
Klíčová slova: Vietnam; SWOT; Asie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Turismus a další silné stránky současné vietnamské ekonomiky
Překlad názvu: Tourism and another strengths of contemporary vietnamese economy
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Southeast Asia is experiencing a big economical growth nowadays. One state belonging to this region is Vietnam, land with beautiful culture, traditions and with breathtaking nature. The main goal of this bachelor thesis is the description of strengths and weaknesses of the vietnamese economy and ascertainment of the causes which slow down potential bigger economical growth of Vietnam. The side goal of the thesis is the analysis of the transformation process of the vietnamese economy from centrally-planed economy to „market-oriented socialist economy“ of the year 2018. In the thesis, there is desribed the way how the vietnamese economy was trasformed from previous centraly-planed economy into contemporary more or less market economy. After that, SWOT analysis of contemporary vietnamese economy, in which are analyzed strengths and weaknesses of contemporary economy, is executed. In the last chapter of the thesis, there are analysed the strengths and weaknesses of vietnamese tourism.
Klíčová slova: SWOT; Asia; Vietnam

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2018
Datum podání práce: 30. 11. 2018
Datum obhajoby: 09.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64468_malm06.pdf [1,08 MB]
Oponentura59621_xsano00.pdf [61,35 kB]
Hodnocení vedoucího64468_stuchliz.pdf [64,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64468/podrobnosti