Porovnanie pracovnej výkonnosti - kmeňový zamestnanec verzus „prenájom“ IT externistu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Porovnanie pracovnej výkonnosti - kmeňový zamestnanec verzus „prenájom“ IT externistu
Autor práce:
Štefániková, Mária
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Čermák, Radim
Osoba oponující práci:
Klíma, Tomáš
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Český trh ICT pracovníků se stal velmi atraktivním pro globální ICT firmy a jeho největším problémem v současnosti je nedostatek volných IT specialistů na trhu práce. Kvůli tomu vznikají nové postupy v náboru interních či externích pracovníků. Diplomová práce se proto zabývá nejnovějšími trendy v oblasti náboru lidských zdrojů v ICT a za hlavní cíl si klade srovnání pracovní výkonnosti interně zaměstnaného pracovníka a pronajatého externisty. Teoretická část se zaměřuje na seznámení se stavem trhu IT specialistů v České republice a přináší podrobný přehled pojmů souvisejících s novými trendy v oblasti IT náboru. Tato část práce také přibližuje problematiku hodnocení pracovníků. V praktické části jsou na základě klíčových ukazatelů výkonnosti diskutovány výsledky analýzy provedené na vzorku dat vzniklých při testování softwaru v bankovním prostředí. Pro ověření výsledků analýzy slouží interview se vzorkem respondentů z každé analyzované skupiny. Výsledky analýzy mohou posloužit manažerům v oblasti IT při rozhodování v otázkách náboru lidských zdrojů.
Klíčová slova:
external worker; assessment; internist; key performance indicators; human resources; work performance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 6. 2018
Datum podání práce:
3. 12. 2018
Datum obhajoby:
22.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66916_xstem115.pdf [1,61 MB]
Oponentura:
59432_xklit10.pdf [64,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
66916_xcerr23.pdf [65,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66916/podrobnosti