Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Svoboda projevu v Rusku – Dohled Rady Evropy nad výkonem rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Autor práce: Černá, Anastázie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Osoba oponující práci: Trávníčková, Zuzana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Svoboda projevu v Rusku – Dohled Rady Evropy nad výkonem rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Ruská federace je v otázce svobody projevu jako jednoho ze základních lidských práv velmi kontroverzní a diskutovanou zemí. Tato práce nabízí pohled na svobodu projevu ve vztahu k Ruské federaci optikou Evropského soudu pro lidská práva. Cílem práce je zjistit, zda jsou v Rusku implementovány rozsudky Evropského soudu pro lidská práva týkající se porušování svobody projevu a dále zjistit, jestli Rada Evropy výkon těchto rozsudků zajišťuje. Práce je členěna do tří kapitol. První kapitola slouží jako teoretické východisko a zabývá se obecnými rysy mezinárodního soudního řízení a vynutitelností rozsudků mezinárodních soudů. Druhá kapitola se zaměřuje na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, které konstatují porušení svobody projevu Ruskem, a na kroky Ruska ve výkonu těchto rozsudků. Třetí kapitola se zaměřuje na dohled Rady Evropy nad výkonem těchto rozsudků. K analýze jsou využity rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a dokumenty Výboru ministrů Rady Evropy.
Klíčová slova: Ruská federace; Evropská úmluva o ochraně lidských práv; Rada Evropy; Svoboda projevu; Evropský soud pro lidská práva

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Svoboda projevu v Rusku – Dohled Rady Evropy nad výkonem rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
Překlad názvu: Freedom of expression in Russia – Council of Europe’s supervision of execution of judgments of European Court of Human Rights
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Russian Federation is a very controversial country regarding freedom of expression. This bachelor thesis provides a view through the lens of European Court of Human Rights.The aim of the thesis is to discover whether Russia complies with judgments of European Court of Human Rights concerning violation of freedom of expression and wether the compliance is enforced by Council of Europe. The thesis is divided into three chapters. The first chapter presents features of international adjudication and possible measures to enforce international judgments. In the second and third chapter, steps of Russia in execution of the judgments and steps of Council of Europe in supervision of the execution of the judgments are analysed. The research is based on analysis of judgments of European Court of Human Rights and documents of Committee of Ministers of Council of Europe.
Klíčová slova: European Court of Human Rights; Freedom of expression; Russian Federation; European Convention on Human Rights; Council of Europe

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2017
Datum podání práce: 4. 12. 2018
Datum obhajoby: 08.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64281_cera08.pdf [473,25 kB]
Oponentura58939_kalova.pdf [79,43 kB]
Hodnocení vedoucího64281_zemanova.pdf [63,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64281/podrobnosti