Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Cenové strategie v oblasti streamování hudby a filmu

Autor práce: Roleček, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci: Halík, Jaroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Cenové strategie v oblasti streamování hudby a filmu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Freemium je cenová politika, při níž poskytovatel nabízí jednu verzi zdarma s omezenými funkcemi a minimálně jednu verzi placenou. Cílem této práce je zjištění, zda by model freemium byl výhodným modelem pro Netflix či jiné služby poskytující streamování filmů a seriálů. Pro vyřešení této otázky jsem nejprve využil komparace historického vývoje a současného stavu oblasti digitální distribuce hudby a filmů. Lídr streamovacích hudebních aplikací využívá právě hudbu freemium zatímco jeho filmový protějšek nikoliv. Porovnáním jsem došel k závěru, že se oba trhy vyvíjely stejně a stejně tak v současnosti vykazují stejné znaky. Freemium model by měl být tedy aplikovatelný i ve filmu. Výzkumem jsem zjistil, že by poskytovatel filmové streamovací služby zavedením verze zdarma zaznamenal veliký příliv nových uživatelů. Odchod současně platících uživatelů k verzi zdarma by byl převážen příchodem nových platících uživatelů. Tento obchodní model by byl tedy pro danou službu výhodný.
Klíčová slova: freemium; Netflix; Spotify; hudba; film; verze; zdarma

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Cenové strategie v oblasti streamování hudby a filmu
Překlad názvu: Pricing strategies in music and movie streaming services
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Freemium is pricing strategy where the provider offers one free version of his service and at least one paid version. The aim of this thesis is to figure out, if the freemium model would be advantegous for Netflix or other movie streaming services. In order to solve this question, I used a comparison of history development and the current state of music and movie digital distribution. The music streaming service leader uses freemium strategy but it's movie counterpart does not. By comparison I concluded that both markets were developing the same way and that also their current state shows the same features. Freemium model should then be applicable also for movie distribution. With my research I found out that the movie streaming service provider would gain a lot of new customers by issuing a free version of their service. The outflow of currently paying users would be outweighed by newly paying customer. Hence, this model would be advantegous for such services.
Klíčová slova: freemium; Netflix; Spotify; music; movie; version; free

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2016
Datum podání práce: 4. 12. 2018
Datum obhajoby: 18.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58558_xrolo00.pdf [2,56 MB]
Oponentura59798_halik.pdf [62,27 kB]
Hodnocení vedoucího58558_lhom01.pdf [63,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58558/podrobnosti