Reportování o společenské odpovědnosti podniku

Autor práce: Mrňáková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci: Volfová, Jitka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Reportování o společenské odpovědnosti podniku
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou reportování o společenské odpovědnosti podniku. Jejím cílem je zhodnotit, jaká je četnost reportování o CSR v České republice, jak je u nás tento druh reportování rozšířen v komparaci s jinými státy a také do jaké míry se obsah zpráv jednotlivých podniků liší svou strukturou a konkrétností. K dosažení tohoto cíle slouží autorce analýza statistických dat uveřejněných v rámci mezinárodních průzkumů společnosti KPMG týkajících se reportování o CSR a také obsahová analýza zpráv o CSR českých podniků, které své zprávy umístily do databáze Sustainability Disclosure Database. Na závěr práce obsahuje doporučení vyplývající ze zjištěných skutečností.
Klíčová slova: společenská odpovědnost podniku; reportování o společenské odpovědnosti podniku; zprávy o společenské odpovědnosti podniku

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Reportování o společenské odpovědnosti podniku
Překlad názvu: Corporate Social Responsibility Reporting
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the issue of corporate social responsibility reporting. Its aim is to assess the frequency of CSR reporting in the Czech Republic, compare it with the frequencies in other states and also to find out to which extent the content of reports varies in its structure and concreteness among Czech companies. To reach this goal, the author of the thesis used statistical data published in KPMG's international research concerning CSR reporting and content analysis of CSR reports of Czech companies from Sustainability Disclosure Database. At the end, the thesis includes final recommendations based on discovered findings.
Klíčová slova: corporate social responsibility reports; corporate social responsibility reporting; corporate social responsibility

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2017
Datum podání práce: 5. 12. 2018
Datum obhajoby: 15.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64246_xmrnm02.pdf [1,22 MB]
Oponentura59497_odehnalj.pdf [63,13 kB]
Hodnocení vedoucího64246_krez01.pdf [62,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64246/podrobnosti