Import of Chinese Consumer Goods to Russian Federation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Import of Chinese Consumer Goods to Russian Federation
Autor práce:
Tolstykh, Anastasia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Halík, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The bachelor thesis is about import of Chinese consumer goods to the Russian Federation. In this work the main aim is to prove that importation of products from China to Russian is a profitable business, especially in the Russian Far East. The first chapter involves basic information about these two countries, political and legal conditions, legal entities and cultural aspects of business negotiations. The second part includes information regarding assortment, price, distribution and promotion of Chinese goods in the Russian market. As for the third chapter, it covers transportation and logistics, delivery conditions, payment conditions, custom clearance and other certifications.
Klíčová slova:
Chinese import; Business operations; Russian Far East

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 3. 2017
Datum podání práce:
5. 12. 2018
Datum obhajoby:
16.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61156_tola00.pdf [887,51 kB]
Oponentura:
56131_sterbovl.pdf [65,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
61156_halik.pdf [64,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61156/podrobnosti