Elektronická média a jejich využití pro nation branding na příkladu českého národního portálu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Elektronická média a jejich využití pro nation branding na příkladu českého národního portálu
Autor práce:
Králová, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Peterková, Jana
Osoba oponující práci:
Machoň, Miloslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis focuses on the issue of digital diplomacy, which is part of public diplomacy. It is a modern discipline that is linked with the use of online (internet) media and tools. Digital technologies enable the rapid transfer of large volumes of data and the potential impact of a wide audience. This paper is mostly focused on the use of online media for the purposes of nation branding – the creation and management of the brand (image) of the state, especially abroad. The state can be promoted in the online environment in many ways that will be described in the work. The main example of using online media for national branding is national portals in this work. Three examples of a well-functioning national portal are described, outlining the criteria for their evaluation. These criteria are then used to evaluate the quality and functionality of the Czech national portal Czech.cz. The aim of the thesis is to set recommendations for its improvement.
Klíčová slova:
digital media; e-Diplomacy; diplomacy 2.0; twiplomacy; techplomacy; the internet; nation branding; Ministry of Foreign Affairs; electronic media; digital diplomacy; national portal; national website; Czech.cz

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 2. 2018
Datum podání práce:
6. 12. 2018
Datum obhajoby:
16.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64768_xkral62.pdf [6,69 MB]
Oponentura:
59632_macm03.pdf [64,24 kB]
Hodnocení vedoucího:
64768_peter.pdf [61,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64768/podrobnosti