Elektronická média a jejich využití pro nation branding na příkladu českého národního portálu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Elektronická média a jejich využití pro nation branding na příkladu českého národního portálu
Autor práce:
Králová, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Peterková, Jana
Osoba oponující práci:
Machoň, Miloslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku digitální diplomacie, která je součástí veřejné diplomacie. Jedná se o moderní disciplínu, která je spojena s využíváním online (internetových) médií a nástrojů. Digitální technologie umožňují rychlý přenos velkého objemu dat a potenciální zásah širokého obecenstva. Tato práce se potýká hlavně s využitím online médií pro účely nation brandingu – tvorby a spravování značky (image) státu, a to zejména v zahraničí. Stát lze v online prostředí propagovat mnoha způsoby, které budou v práci popsány. Hlavním příkladem využití online médií pro nation branding jsou v této práci národní portály. Jsou popsány tři příklady dobře fungujícího národního portálu, ze kterých jsou stanovena kritéria pro jejich hodnocení. Ta jsou následně použita pro ohodnocení kvality a funkčnosti českého národního portálu Czech.cz. Cílem práce je stanovit doporučení pro jeho zlepšení.
Klíčová slova:
digitální diplomacie; e-Diplomacie; techplomacie; internet; elektronická média; diplomacie 2.0; digitální média; twiplomacie; nation branding; národní portál; národní webová stránka; Czech.cz; Ministerstvo zahraničních věcí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 2. 2018
Datum podání práce:
6. 12. 2018
Datum obhajoby:
16.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64768_xkral62.pdf [6,69 MB]
Oponentura:
59632_macm03.pdf [64,24 kB]
Hodnocení vedoucího:
64768_peter.pdf [61,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64768/podrobnosti