Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Online reputační management v hotelovém odvětví

Autor práce: Hroudová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Osoba oponující práci: Vaško, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Online reputační management v hotelovém odvětví
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou online recenzí se zvláštním zaměřením na hotelové odvětví. Jelikož význam online recenzí výrazně stoupá a jedná se již o běžnou součást spotřebního rozhodování, byla zjištěna nutnost zavedení systémů řízení online reputace hotelů. Tyto takzvané systémy ORM analyzují všechny přijaté recenze s cílem získat co nejvíce podnětů a připomínek od hostů. Jedním z hotelů, které systém tohoto typu využívají, je hotel Park Inn Prague. Tomu, jak zavedení systému ReviewPro v roce 2017 ovlivnilo následnou online reputaci hotelu, bude věnována praktická část této diplomové práce. Na závěr bude provedena SWOT analýza, která shrne celou problematiku a navrhne několik scénářů dalšího možného vývoje.
Klíčová slova: online marketing; Park Inn by Radisson; online recenze; reputace; hotelnictví; Review Pro

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Online reputační management v hotelovém odvětví
Překlad názvu: Online Reputation Management in the Hotel Industry
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master’s thesis deals with the topic of online reviews with a special focus on the hotel industry. Since the significance of online reviews is growing steadily and reading the reviews has become a standard procedure of consumer decision-making, it was necessary to introduce systems of online reputation management. These so-called ORM systems analyse all the reviews received for each accommodation facility focusing mainly on acquiring the suggestions from guests. Hotel Park Inn Prague belongs to the group of hotels where these systems were introduced. The analytical part of this master’s thesis will be devoted to research of how much the introduction of the system ReviewPro in 2017 has influenced the online reputation of hotel Park Inn Prague. Finally, there will be a SWOT analysis conducted with an aim of suggesting several possible scenarios of further development.
Klíčová slova: online reviews; Park Inn by Radisson; reputation; online marketing; hotel industry; Review Pro

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 11. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 17.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63766_xhrok12.pdf [1,51 MB]
Oponentura59636_vasko.pdf [62,80 kB]
Hodnocení vedoucího63766_lechnyro.pdf [61,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63766/podrobnosti