Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Chorvatsko: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu

Autor práce: Kurzová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Volf, Lukáš
Osoba oponující práci: Kalábová, Markéta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Chorvatsko: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce "Chorvatsko: ekonomika a postavení na trhu mezinárodního cestovního ruchu" je charakterizovat současnou pozici turismu zvolené destinace v rámci mezinárodního tržního prostředí, zhodnotit potenciál pro jeho další rozvoj, včetně dopadu na hospodářství země. Zvolenou metodikou je vyhodnocení číselných dat předních statistických úřadů a světových i národních organizací cestovního ruchu. Pro rozšíření výzkumu zahrnuje práce strukturovaný rozhovor s poskytovatelem služeb cestovního ruchu přímo ve zvolené destinaci, který napomáhá přiblížit pohled místních obyvatel na situaci v zemi. Na základě vyhodnocení jednotlivých metodik jsou navrženy doporučení pro budoucí zlepšení, která v praxi mohou napomoci ke zlepšení současného stavu.
Klíčová slova: Chorvatsko; ekonomika; mezinárodní cestovní ruch; konkurenceschopnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Chorvatsko: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Překlad názvu: Croatia: economy and position in the international tourism market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this master thesis "Croatia: Economy and its Position in the International Tourism Market" is to describe the current position of tourism in the selected destination within the international market environment, and to assess the potential for its further development, including the impact on the economy. Methodology used in this paper is based on the evaluation of the figures of the leading statistical offices as well as the worlds and national tourism organizations. To expand the research, the thesis includes a structured interview with a Croatian tourism service provider. This opportunity helps to give us the sense of the local conditions directly from somebody who lives in the country. Afterwards, recommendations for future improvements are suggested, which in practice can help to enhance the current position.
Klíčová slova: international tourism; Croatia; economy; competitiveness

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 17.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63306_xkurm22.pdf [3,15 MB]
Oponentura60073_xkalm21.pdf [65,65 kB]
Hodnocení vedoucího63306_voll02.pdf [63,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63306/podrobnosti