Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Kořeny vzájemné nenávisti mezi islámským a západním světem

Autor práce: Klajblová, Bohumila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Osoba oponující práci: Hlavsová, Aneta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kořeny vzájemné nenávisti mezi islámským a západním světem
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Vztahy mezi islámským a západním světem jsou v kontextu specifických událostí i komplexních vazeb patrně jedním z nejdiskutovanějších témat dnešní doby, jak na úrovni akademiků, tak i médií a veřejnosti. Diplomová práce si klade za cíl zkoumat, zda existují z psychologického hlediska důvody k nenávisti mezi islámským a západním světem, či zda jde jen o příhodnou redefinici studeno-válečného paradigmatu souboje Východu a Západu. Práce za užití kombinace historické a psychologické analýzy, dochází k závěru, že islámský svět si s sebou nese křivdy související s křížovými výpravami, zánikem islámské dominance, kolonizací a historickým i novodobým vykořisťováním. Velkým motivem k nenávisti je i strach z ohrožení morálních hodnot islámské kultury. V západním světě je naopak cestou k nenávisti především strach z kulturní odlišnosti, z ohrožení hodnot, ale i strach z islámského radikalismu či ohrožení životů a existence Západu v podobě, v jaké ho známe.
Klíčová slova: západní svět; islám; psychologie; střet civilizací; muslimský svět; Západ; islámský svět

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kořeny vzájemné nenávisti mezi islámským a západním světem
Překlad názvu: The Roots of Hatred between the Islamic and Western Worlds
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Relations between the Islamic and Western worlds are in the context of both specific events and complex links one of the most debated topics of today's world.The aim of this thesis is to examine the potential existence of the reasons for hatred between the Islamic and Western worlds and evaluate whether it is not just a simple redefinition of the Cold War paradigm. The thesis combines historical and psychological analysis and concludes that the Islamic world is highly influenced by the grievances from its colonial past, the Crusades, the decline of Islamic dominance and both historical and current exploitation. One of the roots of the Islamic hatred is considered to be the threats to Islamic moral values. The main reasons for the Western hatred are rather the fear of Islamic radicalism or cultural differences.
Klíčová slova: Clash of civilizations; Islam; Psychology; Muslim world; West; Western world; Islamic world

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 08.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61661_xklab00.pdf [1,15 MB]
Oponentura54797_xhlaa15.pdf [69,42 kB]
Hodnocení vedoucího61661_havlova.pdf [64,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61661/podrobnosti