Business plan for café-bar Ave

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business plan for café-bar Ave
Autor práce:
Khashimzhan, Arziyev
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mareš, Jan
Osoba oponující práci:
Habrmanová, Blanka
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
AbstractIn this bachelor thesis I would like to explore the idea and prepare the business plan of opening café-bar «Ave» in Prague, Czech Republic. «Ave» is being functioned mostly as a café for a middle class and offers delicious salads, snacks, soups, meals, deserts, hot and cold beverages both alcohol and non-alcohol. The main clients in the first half of a day will be office workers who will buy business lunch. In the second half it will be people who will want to spend time with their family or friends, have a great dinner or drink alcohol.My main task is to learn and analyze theoretical and practical aspects of business planning in the field of catering and leisure:1) Research main theoretical questions that may appear during the business plan creation2) Creating the business plan for care-bar “Ave”3) Analyze structure of business plan4) Discuss such an important topics as a history, possibilities and growth-potential of the whole catering industry in Czech Republic. 5) Analyze the financial side and make an appropriate conclusion of profitability of the project.6) Provide constructive and objective conclusion
Klíčová slova:
café-bar; entrepreneurship; business plan; financial analysis; marketing analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 9. 2018
Datum podání práce:
19. 8. 2019
Datum obhajoby:
11.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67297_khaa03.pdf [1,39 MB]
Oponentura:
60153_habrmanb.pdf [494,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
67297_xmarj83.pdf [329,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67297/podrobnosti