Forensic analysis of mobile applications

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Forensic analysis of mobile applications
Autor práce:
Constantinov, Daria
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sklenák, Vilém
Osoba oponující práci:
Světlík, Marián
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The increased use of different types of applications on mobile phones makes these devices a goldmine of personal information for forensic investigators. Mobile devices can store potential evidence, which can be acquired with the forensic tools and analysis. This bachelor’s thesis focuses on performing forensic analysis of twelve mobile applications, such as Messenger, WhatsApp, Viber, iMessage, Google Chrome, Safari, Firefox, Opera Mini, Google Maps, Apple Maps, Mapy.cz, and Waze. The applications are categorized into three types of mobile applications, namely communicating, maps and navigation, and browsing. The study was conducted on iPhone 6, on which were installed mentioned applications. In each application were performed specific user activities. Then three types of extractions were conducted, specifically logical, file system, and advanced logical. After that manual forensic analysis was performed on the acquired data. The forensic analysis aimed to determine whether specific activities conducted through chosen applications were saved and stored on the device. The study led to the conclusion that almost no traces could be recovered from applications for navigation, except Waze. Applications for socializing and browsing gave the opportunity to extract a substantial amount of valuable personal data that can be used by forensic investigators for solving criminal cases.
Klíčová slova:
Forensic analysis; Forensic tool; iPhone; mobile phone; Data extraction; Cellebrite UFED

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2017
Datum podání práce:
10. 12. 2018
Datum obhajoby:
22.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63732_cond00.pdf [2,85 MB]
Veřejná příloha:
17915_cond00.pdf [6,01 MB]
Oponentura:
59568_svem06.pdf [64,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
63732_sklenak.pdf [62,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63732/podrobnosti