Flexibilné formy zamestnávania vo vybraných krajinách EÚ v rokoch 2005 - 2017

Autor práce: Belan, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci: Loužek, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Flexibilné formy zamestnávania vo vybraných krajinách EÚ v rokoch 2005 - 2017
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto diplomová práca pojednáva o flexibilných formách zamestnávania v Česku, Spojenom kráľovstve, Holandsku a Španielsku. Skúma využívanie jednotlivých foriem flexibilnej práce a analýzou štatistických dát a legislatívy sa pokúša identifikovať hlavné skupiny obyvateľstva, ktoré ich využívajú a príčiny, ktoré ich k tomu vedú. Dôležitým prínosom tejto práce sú následne navrhované opatrenia pre zlepšenie pracovnoprávnej legislatívy v Česku, ktoré vychádzajú z výsledkov analýzy využívania flexibilných foriem práce a z porovnania regulácie flexibilnej práce medzi jednotlivými krajinami.
Klíčová slova: flexibilné zamestnávanie; flexicurity; čiastočné úväzky; dočasná práca

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Flexibilné formy zamestnávania vo vybraných krajinách EÚ v rokoch 2005 - 2017
Překlad názvu: Flexible forms of employment in selected EU countries between 2005 - 2017
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This thesis deals with flexible work arrangements (FWA) in the Czech Republic, the United Kingdom, the Netherlands and Spain. The work analyses the use of the respective FWA and by analysing the statistical data and legislation it attempts to identify the main social groups using the FWA and the main reasons for their use. As an important contribution of this work, several measures to improve the labour law legislation in the Czech Republic are subsequently proposed as a result of comparing the regulation and use of flexible work in the four countries.
Klíčová slova: part-time; temporary work; flexible employment; flexicurity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2017
Datum podání práce: 11. 12. 2018
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63909_xbelt10.pdf [978,88 kB]
Oponentura60053_louzek.pdf [402,01 kB]
Hodnocení vedoucího63909_xszal03.pdf [406,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63909/podrobnosti