Channel Marketing Management for the Industrial Manufacturer

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Channel Marketing Management for the Industrial Manufacturer
Autor práce:
Makarava, Ulyana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Jovanović , Miloš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The Master thesis focuses on examining marketing channel management for the industrial manufacturer. The aim is to analyze how the manufacturer markets its products via distribution network and to suggest improvements, based on performed literature research and interviews with four distributors from Central and Eastern Europe. Areas such as channel performance, channel members' commitment and motivation, marketing planning, marketing programs and marketing support for channel partners are explored. The research showed that the company is successful in channel marketing management and in many areas is placed above industry standards. Several improvement areas were identified and a set of targeted measures to improve individual partners' performance was suggested.
Klíčová slova:
Channel marketing; Channel commitment; Distribution channels; B2B marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 6. 2018
Datum podání práce:
12. 12. 2018
Datum obhajoby:
28.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66220_xmaku00.pdf [1,43 MB]
Oponentura:
60088_Jovanović .pdf [3,19 MB]
Hodnocení vedoucího:
66220_lhom01.pdf [142,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66220/podrobnosti