The Challenges Traditional Banking Faces in the Era of Digitalization: The Case of the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Challenges Traditional Banking Faces in the Era of Digitalization: The Case of the Czech Republic
Překlad názvu:
Výzvy, jimž čelí bankovnictví v době digitalizace: Případ České republiky
Autor práce:
Onuferová, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Loužek, Marek
Osoba oponující práci:
Bednář, Milan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce reaguje na trend digitalizace ve finančních službách. Rychlost adopce nových technologií se v globalizovaném světě stále zvyšuje, a výrazné změny v mnoha sektorech ekonomiky mohou být přičítány primárně komercializaci internetu v 90. letech. Bankovnictví, sektor s tradičně vysokými překážkami vstupu a přísnou regulací, aktuálně čelí nové konkurenci ze strany malých, agilních firem které narušují trh kombinací nejnovějších technologií a finančních služeb – tzv. FinTech. Díky jejich koncentraci na zákazníka, vhodné uživatelské zkušenosti a plnému fungování v onlinu získávají jejich služby (například crowdfunding či peer-to-peer půjčky) na oblibě a značně rostou také globální investice do těchto firem. Dále je možné sledovat trend změny chování zákazníka banky, pramenící ze změny dominance ve vztahu banka-zákazník v neprospěch banky. Cílem diplomové práce je popsat tyto trendy na případu České republiky. Jádrem práce je statistické vyhodnocení dotazníků zaměřených na postoj respondentů k bankám a FinTech společnostem s primárním zjištěním, že zejména Mileniálové a obyvatelé hlavního města jsou méně věrní svým bankám a více ochotni zkoušet nové možnosti v oblasti finančních služeb; téměř třetina respondentů uvedla, že takové služby již využívá. Dotazník je doplněn případovými studiemi třech úspěšných českých FinTech společností (Fundlift, Twisto, Zonky) a přehledem klíčových indikátorů předpovídajících možný úspěch FinTech společností na českém trhu. Na závěr autorka diskutuje výhody a nevýhody bank a FinTech společností i budoucnost jejich koexistence na trhu.
Klíčová slova:
Crowdfunding; Chování spotřebitele; Alternativní poskytovatelé; FinTech; Digitalizace; Disrupce v bankovnictví; Digitální transformace; Finanční služby; P2P lending

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 3. 2018
Datum podání práce:
12. 12. 2018
Datum obhajoby:
30.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65574_xonum00.pdf [4,07 MB]
Oponentura:
59735_xbedm15.pdf [291,34 kB]
Hodnocení vedoucího:
65574_louzek.pdf [402,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65574/podrobnosti