Odhad tržní hodnoty společnosti IKEA Česká republika, s.r.o. metodou DCF APV

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Odhad tržní hodnoty společnosti IKEA Česká republika, s.r.o. metodou DCF APV
Autor práce:
Jindrová, Andrea
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Smrčka, Luboš
Osoba oponující práci:
Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis aims to find the estimated market value of the company IKEA Česká republika, s.r.o. using earning value based method DCF APV for purposes of sale to a potencial buyer on a market as of September 1st, 2016. The thesis consists of four main parts. Firstly, the strategic analysis is performed in order to analyze the inner and outer potential of the company, followed by financial analysis to assess financial situation. In the third part, the main generators that drive the value are determined and the financial plan is set up. The final part deals with the valuation itself and the estimated net worth is revealed.
Klíčová slova:
IKEA; value-based method; market value; DCF APV; furniture

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2017
Datum podání práce:
12. 12. 2018
Datum obhajoby:
30.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63296_xjina00.pdf [2,17 MB]
Oponentura:
59653_schj02.pdf [516,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
63296_smrckal.pdf [139,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63296/podrobnosti