Pasportizace varhan na příkladu Mladoboleslavského vikariátu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Pasportizace varhan na příkladu Mladoboleslavského vikariátu
Autor práce:
Bursová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kouba, Vojtěch
Osoba oponující práci:
Šmíd, Ilja
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The organ is a musical instrument, which we associate its location in the sacral monuments with. This connection defines its current technical state and gives many suggestions for reflection. This thesis brings the organ closer to the historical, technical and practical liturgical aspects. The practical part of the thesis is focused on the organ in the Vicariate of Mladá Boleslav in the Diocese of Litoměřice. The thesis also describes historic important musicians lived in the area. It describes and evaluates the history of individual organs, their current state and their use in liturgical ceremonies. Then there are details of organs in important sacral monuments. There is described their common and different states, which can then be used in their animation. On this basis there is expressed the value of the funds for the renewal of the organs to an enough state for liturgical purposes, as well as the value for the renewal of all musical instruments in the Vicariate of Mladá Boleslav.
Klíčová slova:
Organs; Vicariate of Mladá Boleslav; animation of religious monuments

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 6. 2017
Datum podání práce:
12. 12. 2018
Datum obhajoby:
31.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62506_xburj47.pdf [1,56 MB]
Oponentura:
60013_smii00.pdf [63,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
62506_xkouv10.pdf [47,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62506/podrobnosti