Heterogenita obchodních cestujících v osobní letecké dopravě

Autor práce: Huňak, James
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci: Pernica, Petr; Cempírek, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Heterogenita obchodních cestujících v osobní letecké dopravě
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce zkoumá heterogenitu segmentu obchodních cestujících v osobní letecké dopravě především z hlediska využití typu leteckého dopravce, přičemž se vychází z členění na tradiční (zkr. FSC – Full Service Carrier) a nízkonákladové letecké dopravce (zkr. LCC – Low-Cost Carrier). Cílem práce je popsat strukturu cestujících, jak se v jednotlivých skupinách mění determinanty rozhodování, a co proto vede k volbě společností LCC a FSC. Součástí je i detailní posouzení heterogenity obchodních cestujících v letecké dopravě z několika stanovených hledisek. Práce navazuje na řadu studií uskutečněných v uplynulých letech v zahraničí, jejichž výsledky byly prezentovány v prestižních vědeckých periodikách.
Klíčová slova: Nízkonákladové letecké společnosti; Tradiční letecké společnosti; Obchodní cestující

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Heterogenita obchodních cestujících v osobní letecké dopravě
Překlad názvu: Heterogeneity of Business Travelers in Air Transport
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis investigates the heterogeneity of business travelers in air transport. According to several studies mentioned in this thesis, it is known that there are business passengers traveling with both full-service carriers (FSCs) and low-cost carriers (LCCs). The research objective is to identify the differences between these two segments in evaluation of air transport service factors. Followingly, this thesis includes detailed heterogeneity analyses of different business travelers’ segments. This thesis follows scientific researches realized in different countries in the world in the previous years.
Klíčová slova: Full-Service Carriers; Business Travelers; Low-Cost Carriers

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2014
Datum podání práce: 17. 12. 2018
Datum obhajoby: 20.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49999_xhunj00.pdf [2,00 MB]
Oponentura60008_pernica.pdf [234,09 kB]
Oponentura60240_Cempírek.pdf [713,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49999/podrobnosti