Inflační účetnictví

Autor práce: Stojan, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelenka, Vladimír
Osoba oponující práci: Zelenková, Marie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Inflační účetnictví
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem diplomové práce „Inflační účetnictví“ je analýza vlivu inflace na finanční výkazy. První část je zaměřena na nedostatky účetních výkazů způsobených změnou cenové hladiny a možnosti jejich teoretické úpravy k eliminaci těchto nedostatků. Druhá část se zabývá rozborem inflačního účetnictví podle Mezinárodních účetních standardů účetního výkaznictví, a aplikací na finanční výkazy společnosti nacházející se v zemi hyperinflační ekonomiky.
Klíčová slova: účetnictví; inflace; změna cenové hladiny; mezinárodní účetní standardy IFRS; oceňovací základny v účetnictví; úpravy finančních výkazů; účetnictví historických cen; účetnictví běžných cen

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Inflační účetnictví
Překlad názvu: Inflation accounting
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of the diploma thesis “Inflation Accounting“ is to analyze the impact of inflation on financial statements. First part is aimed to describe limitations of financial statements caused by inflation, and the way how to adjust financial statements to eliminate the limitations. Second part describes and shows application of inflation accounting under International Financial Reporting Standards on Financial statements of a company in hyperinflation economy.
Klíčová slova: Inflation; Accounting; International Financial Reporting Standards; Accounting Valuation Bases; Adjustments of Financial Statements; Historical Cost Accounting; Current Cost Accounting; Change in price level

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 3. 2013
Datum podání práce: 30. 12. 2018
Datum obhajoby: 06.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce42491_xstoj21.pdf [625,31 kB]
Veřejná příloha18050_xstoj21.pptx [490,15 kB]
Oponentura60293_zelenm.pdf [296,96 kB]
Hodnocení vedoucího42491_vzelenka.pdf [323,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/42491/podrobnosti