Analýza IPO na vybraných burzách cenných papierov

Autor práce: Szántaiová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Osoba oponující práci: Pastiranová, Oľga

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza IPO na vybraných burzách cenných papierov
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Diplomová práca sa zameriava na prvotnú verejnú ponuku akcií (IPO) v stanovených časových úsekoch na vybraných európskych burzách v rokoch 2006-2016. Cieľom práce je analýza výnosnosti vybraných IPO a to na Burze cenných papírů v Praze, Giełda Papierów Wartościowych vo Varšave a Frankfurt Börse, pričom sledované časové úseky výnosností jednotlivých titulov sú kalendárny deň, kalendárny týždeň, mesiac, šesť mesiacov a 1 rok od prvotnej verejnej ponuky akcií. Výnosnosť je tiež sledovaná vzhľadom na pohyby hlavných indexov jednotlivých búrz, teda PX, Wig20 a DAX. Hlavnou hypotézou práce je pokles výnosností akcií v dlhšom období.
Klíčová slova: Prvotná verejná ponuka akcií; Burza cenných papírů v Praze; Výnosnosť; Giełda Papierów Wartościowych; Frankfurt Börse

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza IPO na vybraných burzách cenných papierov
Překlad názvu: Analysis of IPO on selected stock exchanges
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: Diploma thesis is focused on Initial Public Offering (IPO) during the determined time periods on the selected European Exchanges. The selected time period is during years 2006-2016. The main focus of thesis is analysis of the profitability of the selected IPOs on the Prague Stock Exchange, GPW in Warsaw and Frankfurt Börse. Periods are determined as one day, one week, one month, six months and 1 year for initial public offering. Profitability is also applied to the comparison with primary index – PX, Wig20 and DAX. The main hypothesis of this thesis is the decline in profitability of the shares in the long term.
Klíčová slova: GPW Warsaw; Deutsche Börse; Initial Public Offering; Profitability; Prague Stock Exchange

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2018
Datum podání práce: 15. 1. 2019
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65548_xszal05.pdf [1,50 MB]
Veřejná příloha18129_xszal05.xlsx [26,47 kB]
Oponentura60140_xpaso04.pdf [708,44 kB]
Hodnocení vedoucího65548_musilek.pdf [223,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65548/podrobnosti