Vývoj neživotního pojištění na českém pojistném trhu

Autor práce: Bouzková, Radka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Osoba oponující práci: Vyskočil, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj neživotního pojištění na českém pojistném trhu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou vývoje neživotního pojištění na českém pojistném trhu. Práce je rozdělena do čtyř částí. Úvodní část práce je zaměřena na vymezení pojmu neživotní pojištění a charakteristiku jednotlivých odvětví neživotního pojištění. Druhá část práce analyzuje vývojové trendy neživotního pojištění na českém pojistném trhu v období od roku 2000 do roku 2017, s využitím ukazatelů úrovně pojistného trhu. Další část práce popisuje jednotlivé faktory, které ovlivňují vývoj na českém trhu neživotního pojištění. Závěrečná část je zaměřena na podrobnou analýzu vývoje v segmentu pojištění průmyslu a podnikatelů a dále obsahuje zjednodušenou predikci jeho vývoje založenou na analýze časových řad předepsaného pojistného.
Klíčová slova: neživotní pojištění; český pojistný trh; hrubé předepsané pojistné; pojištění podnikatelů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj neživotního pojištění na českém pojistném trhu
Překlad názvu: Non-life insurance development on Czech insurance market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with the analysis of non-life insurance development on the insurance market in the Czech Republic. It is divided into four main parts. The first part of the thesis is focused on the definition of the term “non-life insurance” and the characterization of individual non-life insurance segments. The second part examines the development trends in Czech non-life insurance industry from 2000 to 2017 with the use of important insurance market indicators. The goal of the third part is to describe individual factors in non-life insurance that have an impact on the Czech non-life insurance market development. The final chapter is focused on a detailed analysis of the development of business insurance segment and it also contains a forecast of its future development based on time series analysis of written premiums.
Klíčová slova: non-life insurance; Czech insurance market; gross written premiums; business insurance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2018
Datum podání práce: 17. 1. 2019
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64755_bour01.pdf [2,06 MB]
Oponentura60055_xvysm13.pdf [289,27 kB]
Hodnocení vedoucího64755_duchack.pdf [218,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64755/podrobnosti