Sensory marketing and the cross modal correspondences: The effect of product colour on the perception of product odour

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sensory marketing and the cross modal correspondences: The effect of product colour on the perception of product odour
Překlad názvu:
Senzorický marketing a smyslové shody - Efekt produktové barvy na vnímání vůně
Autor práce:
Starostová, Adriana
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Stříteský, Václav
Osoba oponující práci:
Lukeš, Martin; Přibová, Marie
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Záměrem práce je zkoumání role barvy na vnímání vůně měřením vnímané a) preference a za b) intenzity u 16 možných kombinací 4 barevných lahviček obsahujících 4 vůně, které byly hodnoceny celkem 297 respondenty (130 mužů a 167 žen). Pomocí analýzy rozptylu (ANOVA) pro preferenci bylo zjištěno, že barva i vůně hraje významnou roli u Čechů. Nicméně pro skupinu Čechů a Slováků se tento efekt snižuje. Pro Slovany již významný není. Je tedy možné, že národnost hraje významnou roli. Oproti stávajícím výzkumům, efekt barvy a vůně na vnímanou intenzitu, nebyl prokázán. Výsledky lineární regrese pak ukazují, že pohlaví je významný faktor u hodnocení preference barvy a vůně, a muži dávali o 5.58 % vyšší skóre než ženy. Na druhou stranu, preferovaná barva nehrála roli v hodnocení preference. Navíc bylo definováno několik modelů shody mezi barvou a vůní (vnímané, sémantické a smíšené). Je důvod se domnívat, že některá z navržených typů shod reflektuje rozhodování o hodnocení preferencí lépe. Výsledky ukázaly, že intuitivní kombinace barev a vůní (např. žlutý flakón a citrónová vůně) nezvyšují významně hodnocení preference. Oproti tomu, sémanticko-perceptuální shoda odpovídá nejlépe sesbíraným hodnocením. Tato metoda by mohla usnadnit výzkumné metody v případech, kde výběr proměnných barvy a vůně může hrát roli.
Klíčová slova:
Senzorický marketing; Smyslové shody; Vůně; Barva; Multi-senzorické vnímání; Preference

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 11. 2015
Datum podání práce:
7. 2. 2019
Datum obhajoby:
09.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55118_xstaa22.pdf [3,74 MB]
Oponentura:
60509_prim00.pdf [370,48 kB]
Oponentura:
60572_lukesm.pdf [218,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55118/podrobnosti