Účetní a daňové konsekvence projevů zásady opatrnosti v účetním výkaznictví

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní a daňové konsekvence projevů zásady opatrnosti v účetním výkaznictví
Autor práce:
Potůčková, Helena
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Molín, Jan
Osoba oponující práci:
Králíček, Vladimír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou zásady opatrnosti v účetním výkaznictví. Podrobně se zaměřuje na její nástroje a diskutuje je z účetního i daňového pohledu. V první kapitole jsou popsány všeobecně uznávané účetní zásady, které jsou účetními jednotkami při vedení účetnictví dodržovány. Následující kapitoly se již přímo zaměřují na nástroje zásady opatrnosti, kterými jsou především rezervy, opravné položky, odpisy a odložená daň. Jednotlivé pasáže jsou doplněny vzorovými příklady a také jednotlivými případy z praxe, které jsou v České republice řešeny judikaturou Nejvyššího správního soudu.
Klíčová slova:
zásada opatrnosti; rezerva; opravná položka; odpis; odložená daň

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 4. 2018
Datum podání práce:
17. 3. 2019
Datum obhajoby:
06.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65738_xpoth00.pdf [1001,08 kB]
Oponentura:
60709_kralicek.pdf [209,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
65738_molj01.pdf [398,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65738/podrobnosti