Analýza a návrh optimalizace podnikových procesů IT Helpdesku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a návrh optimalizace podnikových procesů IT Helpdesku
Autor práce:
Mečíř, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Karkošková, Soňa
Osoba oponující práci:
Vencovský, Filip
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The focal point of this thesis is the analysis and optimization of IT Helpdesk processes. The aim of the thesis is to analyze the current state of a selected key process and to find its bottleneck points. Furthermore, it is also an aim of this thesis to optimize the process,which will lead to its improvement and aid overall cooperation among teams in the workplace.The first part of the thesis provides the necessary theoretical foundation from the field of process management. It contains definitions of elementary terms, processes classification, a comparison of functional and process-oriented styles of corporate leadership, the methodology of process analysis, and process modeling notations. Additionally, the difference between a continuous (partial) optimization and a complete re-engineering is explained.The practical part of the thesis is aimed at a detailed introduction of the company and its scope of activity. SWOT and Balanced Scorecard methodologies are utilized to evaluate the company. The second half of the practical part focuses on an in-depth analysis of the selected process, its detailed description, and modeling EPC diagrams. Subsequently, the weak points of this process are identified and a set of specific solutions and suggestions for optimizations is presented in line with the goals of the thesis. The conclusion includes a verification of the suggested optimization.
Klíčová slova:
process analysis; EPC diagram; IT Helpdesk; process; optimization process; process control

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2018
Datum podání práce:
6. 4. 2019
Datum obhajoby:
06.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67577_mecm04.pdf [2,41 MB]
Oponentura:
60971_xvenf00.pdf [65,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
67577_xkars05.pdf [67,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67577/podrobnosti