Rozbor podmínek pro udržitelný management nakládání s odpady v Kambodžském království - plasty

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozbor podmínek pro udržitelný management nakládání s odpady v Kambodžském království - plasty
Autor práce:
Švorcová, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Syrovátka, Oldřich
Osoba oponující práci:
Hiršová, Miloslava
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis analyses the approach and motivation of young people in the Kingdom of Cambodia to the excessive use of plastic and the resulting plastic waste. Plastic pollution is currently a very actual issue and many consumers are trying to reduce their waste. The aim of this work is to evaluate the attitude of young Cambodians on issues such as waste recycling, drinking water from the tap and their preferences regarding consumption behaviour. The aim of the thesis is also to propose possible solutions to current problems in the Kingdom of Cambodia in connection with the research carried out. The analysis is based on quantitative research in the form of a questionnaire survey. The results of the questionnaire survey show that the sample of respondents is not related to the individual's income and its ecological way of life.
Klíčová slova:
Sustainable Development ; Plastics; Pollution; Civil Activity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 3. 2018
Datum podání práce:
16. 4. 2019
Datum obhajoby:
05.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65578_xsvoz11.pdf [4,32 MB]
Oponentura:
61897_hirsova.pdf [158,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
65578_syrovatk.pdf [174,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65578/podrobnosti