Proces vývoje mobilní aplikace v React Native

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Proces vývoje mobilní aplikace v React Native
Autor práce:
Katz, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Bruckner, Tomáš
Osoba oponující práci:
Vencovský, Filip
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá procesem vývoje mobilní aplikace za pomoci technologie React Native. Cílem práce je poskytnout komplexní přehled v problematice moderního vývoje mobilních aplikací.Nejprve je popsáno zadání a náležitosti zkoumaného projektu. Další část představuje rozdíly mezi mobilní a webovou platformou, včetně identifikace stávajících trendů. Následně je představeno kompletní technologické řešení. A konečně samotná implementace aplikace, která je doprovázena zhodnocením technologie React Native v praxi. Poznatky získané během návrhu a tvorby komerční aplikace poskytují potřebná řešení problémů, se kterými se vývojáři velmi pravděpodobně během implementace setkají.
Klíčová slova:
React Native; mobilní aplikace; vývoj aplikace; analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 10. 2018
Datum podání práce:
20. 4. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67495_katt01.pdf [1,27 MB]
Oponentura:
60771_xvenf00.pdf [64,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
67495_bruckner.pdf [62,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67495/podrobnosti