Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Proces vývoje mobilní aplikace v React Native

Autor práce: Katz, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Osoba oponující práci: Vencovský, Filip

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Proces vývoje mobilní aplikace v React Native
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá procesem vývoje mobilní aplikace za pomoci technologie React Native. Cílem práce je poskytnout komplexní přehled v problematice moderního vývoje mobilních aplikací.Nejprve je popsáno zadání a náležitosti zkoumaného projektu. Další část představuje rozdíly mezi mobilní a webovou platformou, včetně identifikace stávajících trendů. Následně je představeno kompletní technologické řešení. A konečně samotná implementace aplikace, která je doprovázena zhodnocením technologie React Native v praxi. Poznatky získané během návrhu a tvorby komerční aplikace poskytují potřebná řešení problémů, se kterými se vývojáři velmi pravděpodobně během implementace setkají.
Klíčová slova: React Native; mobilní aplikace; vývoj aplikace; analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Proces vývoje mobilní aplikace v React Native
Překlad názvu: React Native mobile application development process
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bachelor thesis is focused on process of development mobile application in React Native. The aim of the bachelor thesis is to provide a complex insight into a modern mobile application development process.At first, specifications and requirements of analyzed project are defined. The next section describes differences between mobile and web platform, including analysis of modern trends. Consequently, a complete technological stack is introduced. Lastly, the bachelor thesis focus on the application development process, followed by the hands-on evaluation of React Native.Findings obtained during designing and implementing mobile application can be used as answers to problems that developers will presumably come across to.
Klíčová slova: React Native; mobile application; analysis; application development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2018
Datum podání práce: 20. 4. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67495_katt01.pdf [1,27 MB]
Oponentura60771_xvenf00.pdf [64,19 kB]
Hodnocení vedoucího67495_bruckner.pdf [62,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67495/podrobnosti