Analýza strategického vývoje České republiky v kontextu hospodářské reformní agendy Evropa 2020 v letech 2010-2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza strategického vývoje České republiky v kontextu hospodářské reformní agendy Evropa 2020 v letech 2010-2017
Autor práce:
Demyanenko, Sergey
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Bednář, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis addresses the issue of the economic reform agenda Europe 2020 and examines the question, whether the current development of the Czech Republic is in compliance with the commitments of the Government of the Czech Republic towards the European Commission in relation to the fulfilment of individual indicators of this strategy. The research of this particular topic is crucial due to the upcoming end of the programming period of the agenda and in order to answer this pivotal question, the thesis analyses statistical data of the development of 5 primary indicators of the Czech Republic in both the European and national context of the strategy. The results of the analysis show that by the end of 2017, the Czech Republic fully complied with its obligations in 6 out of 8 defined areas, while still not meeting the target of lowering primary energy consumption and reducing number of early leavers from school. The thesis at the same time verifies the primary hypothesis, which assumes that the current economic development of the Czech Republic is in compliance with the European and national goals of the Europe 2020 economic reform agenda.
Klíčová slova:
education; social inclusion; Europe 2020; European Union; strategic objectives; employment; research and development; greenhouse gases

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2018
Datum podání práce:
23. 4. 2019
Datum obhajoby:
28.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67139_dems00.pdf [2,87 MB]
Oponentura:
61395_xbedm15.pdf [348,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
67139_vosz01.pdf [404,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67139/podrobnosti