Vývoj aplikace s využitím frameworku Vaadin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj aplikace s využitím frameworku Vaadin
Autor práce:
Galaš, David
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pavlíčková, Jarmila
Osoba oponující práci:
Hradil, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to verify the possible use of the Vaadin framework for internet communication with REST APIs and for user data procession. The Vaadin framework abilities are verified by data querying from selected REST APIs and by consecutive procession of queried data within the given sample application. The theoretical part describes necessary components for building a web user interface and for providing the data to the user interface. There are also mentioned some of the most important aspects and parameters of REST APIs selected to provide user data. The analytical part contains a thorough analysis for the sample application which includes a functional and non-functional requirements specification and related use cases, global and detail architecture for the sample application and the set of test cases with acceptance criteria. The practical part is focused on development of the sample application including necessary configuration of chosen application server which was made to run the server. The sample application is based on carried out analysis while the communication with selected REST APIs and consecutive data procession is made using the knowledge from theoretical part of the thesis. The conclusion of this thesis summarizes the findings made in theoretical part, shows how the intermediate objectives have been achieved and outlines the possible future use of this thesis.
Klíčová slova:
Vaadin; Java; framework; REST API; NASA; Mapbox

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 12. 2018
Datum podání práce:
24. 4. 2019
Datum obhajoby:
03.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68278_xgald01.pdf [1,90 MB]
Veřejná příloha:
18323_xgald01.zip [108,74 kB]
Veřejná příloha:
18957_xgald01.pdf [113,34 kB]
Oponentura:
61492_xhraj18.pdf [67,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
68278_pavjar.pdf [62,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68278/podrobnosti