Vývoj transnacionálních korporací a jejich vliv na suverenitu států

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj transnacionálních korporací a jejich vliv na suverenitu států
Autor práce:
Hrubcová, Adéla
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Neumann, Pavel
Osoba oponující práci:
Machoň, Miloslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis connects the concept of transnacional corporations with the term sovereignty of states. The thesis questions whether it is possible that states have their sovereignty power still fully preserved or the sovereignty is reduced. The term of sovereignty went through a significant evolution since the term was defined by Jean Bodin, Thomas Hobber or Jean Jacques Rousseau. In the political theory, the last changes were made by a german political philosopher Georg Jellinek who gave a contemporary definition of sovereignty in the 19th century. He defined the juridical order based on the outside and inside sense of power, with the capability of self-limitation of the state itself. Transnacional corporations are the phenomenon of globalization processes, whose number of parent companies and subsidiaries is constantly rising. The size of MNEs is measured by the foreign direct investments and the transnational index. The thesis relates effect of MNEs and theories of international relations to the state sovereignty. From the perspective of the international law there is no other power which could possibly affect the state sovereignty. The other way around from the practical perspective, we may consider a significant effect of MNEs on state sovereignty.
Klíčová slova:
multinational corporation; state sovereignty; state; TNC; FDI; political theory; MNEs; transnational corporation; globalization; transnational index; foreign direct investment; subsidiary

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 9. 2018
Datum podání práce:
24. 4. 2019
Datum obhajoby:
29.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66579_hrua01.pdf [928,27 kB]
Oponentura:
58902_macm03.pdf [66,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
66579_neumann.pdf [65,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66579/podrobnosti