Slovenská zahraničná politika v období vlády Vladimíra Mečiara

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Slovenská zahraničná politika v období vlády Vladimíra Mečiara
Autor práce:
Popovcová, Diana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Veselý, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Dubský, Zbyněk
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Práca sa venuje zahraničnej politike Slovenskej republiky v období vlády Vladimíra Mečiara. Vychádza z politickej situácie na Slovensku od procesu rozdelenia federácie cez obdobie vyhlásenia samostatnosti Slovenskej republiky s dôrazom na obdobie rokov 1992 až 1998, keď bol Vladimír Mečiar dvakrát vo funkcii premiéra Slovenskej republiky. Situácia na Slovensku a konkrétny prístup Vladimíra Mečiara k jednotlivým politickým otázkam v danom období mal výrazný dopad na vnímanie Slovenska v zahraničí a následne na vytváranie bilaterálnych vzťahov a možností integrácie Slovenska do európskych a euroatlantických štruktúr. Vzhľadom na mieru vplyvu na vnútornú a zahraničnú politiku Slovenskej republiky sa práca venuje aj osobe Vladimíra Mečiara.
Klíčová slova:
Slovenská republika; NATO; zahraničná politika; Európska Únia; Vladimír Mečiar

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 9. 2018
Datum podání práce:
24. 4. 2019
Datum obhajoby:
23.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66541_popd01.pdf [494,22 kB]
Veřejná příloha:
18318_popd01.pdf [204,35 kB]
Oponentura:
61377_dubskyz.pdf [63,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
66541_ves.pdf [61,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66541/podrobnosti