The importance of the economic relationship between Canada and the U.S.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The importance of the economic relationship between Canada and the U.S.
Autor práce:
Suprun, Stepan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Bolotov, Ilya
Osoba oponující práci:
Čajka, Radek
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis aims at exploring the economic relationship between Canada and the U.S., and tries to identify key areas in the mutual relations, which play a significant role in keeping this relationship solid, but also cause some disruptions. Eventually, this paper should give an answer to the question: "Which country is more dependent on the mutual economic relationship?" The contents of this thesis are:-Development of the bilateral relations-Mutual economic relationship-Current problems and perspectives.
Klíčová slova:
economics; USA; Canada; trade development; importance; international business; NAFTA; USMCA; mutual relationship

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 2. 2018
Datum podání práce:
24. 4. 2019
Datum obhajoby:
10.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64827_sups00.pdf [940,41 kB]
Oponentura:
61527_xcajr01.pdf [63,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
64827_xboli01.pdf [66,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64827/podrobnosti