Česká republika a brexit

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Česká republika a brexit
Autor práce:
Mašková, Eliška
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bič, Josef
Osoba oponující práci:
Antal, Jarolím
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The topic of the thesis is brexit and its impacts on the Czech Republic. Great Britain is an important trading partner and ally for the Czech Republic which may change significantly after Brexit. The aim of the thesis is to characterize and analyze the probable impacts of Brexit on the Czech Republic in selected areas which are foreign trade, multiannual financial framework, free movement of people and new distribution of positions among individual member states. It is expected that it is through these areas that the Czech Republic will feel the effects of Brexit the most.
Klíčová slova:
European Union; Great Britain; Czech republic; Brexit; disintegration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 2. 2018
Datum podání práce:
25. 4. 2019
Datum obhajoby:
03.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64759_xmase04.pdf [1,15 MB]
Oponentura:
61912_xantj900.pdf [65,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
64759_bic.pdf [65,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64759/podrobnosti