Zkrácení daně

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zkrácení daně
Autor práce:
Benešová, Jitka
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Moravec, Tomáš
Osoba oponující práci:
Levý, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim and benefit of this bachelor thesis is to summarize the issue of the tax crime evading taxes, charge and other mandatory payments with a focus on excessive deductions. On the basis of the most recent case-law, it is clarified by the use of the induction method what actions in relation to excessive deductions are considered by the courts to be punishable. At first, the thesis deals with the particular features of main elements of the fiscal evasion and the possibilities of committing this crime in the form of not filing a tax return and luring a tax advantage. The next part explains the reasons for the termination of criminal liability of the offender, namely the active repentance, the preclusion of further prosecution and the additional tax assessment. Finally, the cases of unjustified excessive deductions are divided according to the facts of § 240 of the Criminal Code, respectively in paragraph 1 of the mentioned provision, the criminal offenses are punished by a basic assessment and in paragraphs 2 to 4 there are specific cases for which a higher penalty is given.
Klíčová slova:
Tax subject; Active repentance; Excessive deductions; Fiscal evasion

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
30.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66896_benj06.pdf [452,48 kB]
Oponentura:
61726_xlevj05.pdf [62,30 kB]
Hodnocení vedoucího:
66896_xmort05.pdf [59,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66896/podrobnosti