Mezinárodní souvislosti ukrajinské krize

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mezinárodní souvislosti ukrajinské krize
Autor práce:
Sitčuk, Arina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Eichler, Jan
Osoba oponující práci:
Dubský, Zbyněk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
V roce 2013 proběhl na Ukrajině kvůli odmítnutí podepsat asociační dohodu s EU konflikt mezi částí obyvatelstva a prezidentem, který později vedl ke státnímu převratu roku 2014, anexi Krymského poloostrova Ruskou federací a ozbrojenému konfliktu mezi ukrajinskou vládou a proruskými separatisty na východě Ukrajiny v regionu Donbasu. Tento konflikt silně zasáhl mezinárodní společnost zejména z důvodu účasti Ruska a vedl k početnému množství protiopatření na západě. Kvůli hybridní válce i klasické dezinformaci se k běžnému člověku dostávala jen část informací o problému, nebo byly informace upravené, zkreslené a nepřehledné. Západní velmoci a většina médií zuřivě vinily Rusko jako jediného původce konfliktu. Ovšem my si uvědomujeme, že v konfliktu takového měřítka nemůže být pouze jediný viník, a navíc jsou důležité i okolnosti vzniku tohoto konfliktu. Jisté je, že Rusko je jedním z účastníků a hráčů krize, obtížnější je určit do jaké míry je do celého příběhu zapleteno a kdo další a v jakém podílu se hry účastní. Také je otázkou, zda celý problém vznikl na základě touhy po sebeurčení ukrajinského národa a neochoty pokračovat v ruských šlépějích, nebo působením jiných vlivů a aktérů, které s ukrajinským obyvatelstvem pouze manipulovaly.
Klíčová slova:
Ukrainian crisis; Ukraine; Crimea

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 4. 2018
Datum podání práce:
25. 4. 2019
Datum obhajoby:
22.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65676_sita00.pdf [497,35 kB]
Oponentura:
61422_dubskyz.pdf [64,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
65676_eicj01.pdf [61,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65676/podrobnosti