Digitalization in the Czech Healthcare

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Digitalization in the Czech Healthcare
Překlad názvu:
Digitalizace v českém zdravotnictví
Autor práce:
Klimková, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vlčková, Jana
Osoba oponující práci:
Jedlinský, Jakub
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vývojem digitalizace českého zdravotnictví prostřednictvím poskytnutí uceleného přehledu odvětví, přes analýzy posledních vědeckých výsledků i budoucích trendů z pohledu zainteresovaných stran. Celkově diplomová práce dává čtenáři jasnou představu o tom, jakým směrem se české zdravotnictví bude vyvíjet v období následujících deseti let. Důležitým přínosem práce je identifikace potenciálních podnikatelských příležitostí.
Klíčová slova:
Průmysl 4.0; Česká republika; Digitalizace; zdravotnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 2. 2018
Datum podání práce:
25. 4. 2019
Datum obhajoby:
27.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64695_xkliv09.pdf [1,67 MB]
Oponentura:
61702_xjedj08.pdf [63,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
64695_xnovj75.pdf [64,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64695/podrobnosti