Odbory a kolektivní vyjednávání

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Odbory a kolektivní vyjednávání
Autor práce:
Kňourková, Ivana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Soušková, Milena
Osoba oponující práci:
Spirit, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the issue of trade unions and collective bargaining in the Czech Republic. The aim of this diploma thesis is to evaluate whether the requirements laid down by legislation in the Czech Republic for trade unions and collective bargaining are sufficient to ensure better working conditions for employees. The hypothesis is that trade union regulation and collective bargaining is well developed, and that, if its requirements are met, employees will have better working conditions. This diploma thesis also includes the following research questions that will be answered in this work, which read as follows: Do trade unions have such a strong position in negotiating with employers that they are able to provide better conditions for employees? Is the role of trade unions important and is it worthwhile to set up, or is it merely a survival of time? Do trade unions represent the possibility of improving employees' working conditions, or is it just a mere abuse of rights? Does the strike constitute a suitable means of resolving collective disputes? The diploma thesis is divided into 4 chapters. The first chapter focuses on the general concept of labor law, employees' rights and possibilities of their representation. The second chapter deals with the position of trade unions and their legal regulation. The third chapter deals with the process of collective bargaining. The fourth chapter analyzes two corporate collective agreements and the questionnaire survey is evaluated at the end of this chapter.
Klíčová slova:
the Collective Bargaining Act; trade unions; collective bargaining; collective agreement; collective disputes; the Labour Code

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 9. 2017
Datum podání práce:
25. 4. 2019
Datum obhajoby:
30.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62839_xknoi00.pdf [942,91 kB]
Veřejná příloha:
18362_xknoi00.pdf [346,24 kB]
Oponentura:
61541_spirit.pdf [59,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
62839_souskova.pdf [63,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62839/podrobnosti