Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Rozhodovací proces o nástupnictví v rodinné firmě formou prodeje

Autor práce: Klattová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Králová, Věra
Osoba oponující práci: Kincl, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozhodovací proces o nástupnictví v rodinné firmě formou prodeje
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá procesem rozhodování o prodeji rodinné firmy. Tento proces je rozdělený na dvě fáze – rozhodování o formě nástupnictví a následně o samotném prodeji. Cílem této práce je zjištění primární příčiny rozhodování o prodeji a zmapování obou fází rozhodovacího procesu Pro získání odpovědí byla zvolena případová studie, která využívá vytvořeného konceptuálního rámce postihující jak oblast nástupnictví formou prodeje, tak oblast obecného rozhodovacího procesu. Pomocí aplikace konceptuálního rámce bylo možné zmapovat jednotlivé fáze zmíněného rozhodovacího procesu a pomocí diagnostických metod byla odhalena primární příčina. Výstup případové studie poukazuje na nedůvěra majitelů v zaměstnance mimo rodinu jako primární příčinu, která celý proces spustila.
Klíčová slova: rozhodovací proces; prodej rodinné firmy; nástupnictví; rodinná firma; rozhodování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozhodovací proces o nástupnictví v rodinné firmě formou prodeje
Překlad názvu: Decision making process about succession in a family company by selling
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma thesis is dealing with the process of decision-making about succession in family company in form of the acquisition. This process is divided in two phases – decision-making about the succession and following acquisition. The goal of the thesis is exploration of primary cause of decision making about acquisition and mapping of both phases of the decision-making process. For obtaining the answers was chosen case study as research method which uses conceptual frame which is roofing both areas – succession in family company as well as decision-making theory. Applying the conceptual frame was possible to map each phase mentioned and together with help of diagnostic methods, the primary cause was explored. The outcome of the case study points out at mistrust of family business owners in employees who are outside of the family. This mistrust represents the primary cause which started the whole decision-making process.
Klíčová slova: family business; decision-making process; acquisition of family business; succession; decision-making

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2017
Datum podání práce: 3. 6. 2019
Datum obhajoby: 10.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62125_xklal08.pdf [1,13 MB]
Oponentura61357_kincl.pdf [145,02 kB]
Hodnocení vedoucího62125_xpilv05.pdf [402,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62125/podrobnosti