Právní aspekty provozu autonomně řízených vozidel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Právní aspekty provozu autonomně řízených vozidel
Autor práce:
Yusupova, Regina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Boháček, Martin
Osoba oponující práci:
Věžníková, Petra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Nowadays there is more and more information about successful testing and deployment of self-driving cars. Thanks to the technological progress, we can reasonably expect that in the nearest future autonomous vehicles will be introduced on the public roads and will eventually become an essential part of our lives. This fact makes it necessary for the government to react by implementing the regulation of the use of self-driving cars with the broad spectrum of aspects that arise when we speak about autonomous driving.The objective of this thesis is to examine legal situation in the states known by their technological achievements in the area of development of autonomous driving systems (in particular in Germany and USA, as well as in the European Union). Another goal is to assess the current legislation regarding automated vehicles in Czech Republic, to identify the aspects that need to be regulated and to introduce some recommendations for effective and complex regulation. The general objective is to consider whether the introduction of laws regulating the aspects of autonomous driving is a step forward in deployment of fully automated vehicles or on the contrary a limitation for autonomous driving.
Klíčová slova:
legal aspects; self-driving cars; autonomous vehicles

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
30.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66855_xyusr00.pdf [1,44 MB]
Oponentura:
59048_xvezp01.pdf [65,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
66855_bohacek.pdf [68,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66855/podrobnosti